کشاورزی

کشاورزی

عنوان پروژه: استخر ذخیره آب کشاورزی 
کارفرما : شخصی

 محل پروژه : سیرجان ، کرمان

 متراژ مصرفی: ۱۰.۰۰۰ مترمربع

 ورق ژئوممبرین PGP ایرانی


تامین و اجرای عایق ژئوممبرین - کرمان
جناب آقای کاوه آگاه
اتمام یافته
۱۳۹۹/۰۳/۱۸
تامین عایق ژئوممبرین در گلخانه جلفا
ارس تارلا امیر
اتمام یافته
۱۳۹۸/۰۸/۱۸
مخزن ذخیره آب مجموعه دارسیب دماوند
آقای مفخم
اتمام پروژه
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
استخر ذخیره آب دایره ای -کشاورزی ساوه
بخش خصوصی
اتمام پروژه
۱۳۹۶/۰۸/۱۵
استخر ذخیره آب کشاورزی
بخش خصوصی
اتمام یافته
۱۳۹۶/۰۷/۰۸