محیط زیست

محیط زیست


سلول دفن پسماند زباله شهری قزوین
شهرداری قزوین
اتمام یافته
۱۳۹۱/۰۹/۲۹
سلول دفن پسماند صنعتی
فولاد مبارکه اصفهان
اتمام یافته
۱۳۹۰/۰۱/۱۰