ساختمان

ساختمان


پروژه ساختمان بانک صادرات اهواز
شرکت گوپله
در حال اجرا
۱۳۹۶/۰۱/۰۵
پروژه تجاری مشیری بندرعباس
آقای حجاری
اتمام یافته
۱۳۹۵/۰۵/۱۶
پروژه مرکز پرتودرمانی پردیس شیراز
دکتر نجیبی
در حال اجرا
۱۳۹۵/۰۸/۱۶
پروژه تجاری اداری پلاتینیوم
مهندس جعفری
در حال اجرا
۱۳۹۵/۰۷/۱۶
پروژه ساختمان مرکزی بانک تجارت اهواز
شرکت گوپله
در حال اجرا
۱۳۹۵/۰۳/۲۰
پروژه مسکونی میرولی
بخش خصوصی
در حال اجرا
۱۳۹۴/۱۲/۲۲
پروژه مجموعه ورزشی شهید سعیدی
شهرداری
در حال اجرا
۱۳۹۴/۱۲/۲۲
پروژه خیابان دولت
آقای دژم نیا
در حال اجرا
۱۳۹۴/۱۲/۱۸