ساختمان

ساختمان


پروژه ساختمان بانک صادرات اهواز
شرکت گوپله
اتمام یافته
۱۳۹۶/۰۱/۰۵
پروژه تجاری مشیری بندرعباس
آقای حجاری
اتمام یافته
۱۳۹۵/۰۵/۱۶
پروژه مرکز پرتودرمانی پردیس شیراز
دکتر نجیبی
اتمام یافته
۱۳۹۵/۰۸/۱۶
پروژه تجاری اداری پلاتینیوم
مهندس جعفری
اتمام یافته
۱۳۹۵/۰۷/۱۶
پروژه ساختمان مرکزی بانک تجارت اهواز
شرکت گوپله
اتمام یافته
۱۳۹۵/۰۳/۲۰
پروژه مسکونی میرولی
بخش خصوصی
اتمام یافته
۱۳۹۴/۱۲/۲۲
پروژه مجموعه ورزشی شهید سعیدی
شهرداری
اتمام یافته
۱۳۹۴/۱۲/۲۲
پروژه خیابان دولت
آقای دژم نیا
اتمام یافته
۱۳۹۴/۱۲/۱۸