خدمات شهری

خدمات شهری


آببندی دریاچه باغ موزه دفاع مقدس
شهرداری تهران
اتمام یافته
۱۳۸۵/۰۹/۲۹
زیرگذر چهارراه ولیعصر تهران
شهرداری تهران
اتمام یافته
۱۳۹۱/۰۲/۲۹
پوشش مترو شیراز
عمران مارون
اتمام یافته
۱۳۹۰/۰۱/۲۹
پوشش مترو اصفهان
شرکت دی
اتمام یافته
۱۳۹۱/۰۱/۲۹
دفن پسماند زباله شهری قزوین
سازندگی انصار
اتمام یافته
۱۳۹۰/۰۴/۱۳
تسلیح دیواره های استادیوم یادگار امام تبریز
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
اتمام یافته
۱۳۹۰/۰۵/۲۶