تونل

تونل


تونل خسروی به کرمانشاه
قرارگاه سازندگی خاتم
در حال اجرا
۱۳۹۶/۰۱/۰۳
تونل پونه
موسسه حرا
در حال اجرا
۱۳۹۵/۰۶/۱۶
مترو قم
موسسه حرا
در حال اجرا
۱۳۹۴/۱۲/۱۶
زیرگذر چهارراه ولیعصر تهران
شهرداری تهران
اتمام یافته
۱۳۹۱/۰۲/۲۹
پوشش مترو اصفهان
شرکت دی
اتمام یافته
۱۳۹۱/۰۱/۲۹
پوشش مترو شیراز
عمران مارون
اتمام یافته
۱۳۹۰/۰۱/۲۹