آب و فاضلاب

آب و فاضلاب


تصفیه خانه آب و فاضلاب اصفهان
شرکت شکیل سازه
اتمام یافته
۱۳۸۸/۰۹/۲۹
تصفیه خانه آب و فاضلاب اردبیل
شرکت پاراد راه
اتمام یافته
۱۳۸۹/۰۵/۱۳