منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentwww.pgpgeo.com10/29/2020 7:44:47 AMfaحضور شرکت پوشش گستر پاسارگاد در چهاردمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و صنایع وابسته (مشهد)1397/10/23http://pgpgeo.com/fa/News/item/ماژول ها/اخبار/116/حضور شرکت پوشش گستر پاسارگاد در چهاردمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و صنایع وابسته (مشهد)1397/10/23نخستین دوره همایش تخصصی تثبیت شیب ها و شیروانی ها زمین لغزش و ریزش سنگ 1396/09/21http://pgpgeo.com/fa/News/item/ماژول ها/اخبار/112/نخستین دوره همایش تخصصی تثبیت شیب ها و شیروانی ها زمین لغزش و ریزش سنگ 1396/09/21عملیات نصب و اجرا عایق ژئوممبرین در مخزن ذخیره آب کشاورزی شهرستان مبارکه1396/08/08http://pgpgeo.com/fa/News/item/ماژول ها/اخبار/111/عملیات نصب و اجرا عایق ژئوممبرین در مخزن ذخیره آب کشاورزی شهرستان مبارکه1396/08/08اتمام عملیات نصب عایق حوضچه نمک زدایی هفت شهیدان1396/07/11http://pgpgeo.com/fa/News/item/ماژول ها/اخبار/110/اتمام عملیات نصب عایق حوضچه نمک زدایی هفت شهیدان1396/07/11جرا عایق حوضچه تبخیر بهبهان1396/04/18http://pgpgeo.com/fa/News/item/ماژول ها/اخبار/106/جرا عایق حوضچه تبخیر بهبهان1396/04/18اتمام عملیات نصب ژئوممبرین و ژئوتکستایل پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی تابان یزد 1396/03/11http://pgpgeo.com/fa/News/item/ماژول ها/اخبار/105/اتمام عملیات نصب ژئوممبرین و ژئوتکستایل پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی تابان یزد 1396/03/11اجرا عایق مخزن نمک زدایی هفتکل1396/02/08http://pgpgeo.com/fa/News/item/ماژول ها/اخبار/104/اجرا عایق مخزن نمک زدایی هفتکل1396/02/08اجرا پارت اول عایق پروژه ساختمان بانک صادرات اهواز1396/01/16http://pgpgeo.com/fa/News/item/ماژول ها/اخبار/103/اجرا پارت اول عایق پروژه ساختمان بانک صادرات اهواز1396/01/16نمایندگی رسمی و مستقیم از کمپانی GSE آلمان1395/11/06http://pgpgeo.com/fa/News/item/ماژول ها/اخبار/102/نمایندگی رسمی و مستقیم از کمپانی GSE آلمان1395/11/06دفتر PGPدر استرالیا1395/10/10http://pgpgeo.com/fa/News/item/ماژول ها/اخبار/101/دفتر PGPدر استرالیا1395/10/10شروع اجرا عایق ژئوممبرین استخر ذخیره آب برداسکن1395/08/16http://pgpgeo.com/fa/News/item/ماژول ها/اخبار/100/شروع اجرا عایق ژئوممبرین استخر ذخیره آب برداسکن1395/08/16دیدار مدیر بازرگانی شرکت پوشش گستر پاسارگاد و امضا قراردادهای جدید با مدیریت فروش کمپانی GSE آلمان 1395/08/11http://pgpgeo.com/fa/News/item/ماژول ها/اخبار/99/دیدار مدیر بازرگانی شرکت پوشش گستر پاسارگاد و امضا قراردادهای جدید با مدیریت فروش کمپانی GSE آلمان 1395/08/11شروع اجرای عایق فاز اول پروژه پلاتینیوم1395/08/11http://pgpgeo.com/fa/News/item/ماژول ها/اخبار/98/شروع اجرای عایق فاز اول پروژه پلاتینیوم1395/08/11انالله و انا الیه راجعون1395/07/26http://pgpgeo.com/fa/News/item/ماژول ها/اخبار/97/انالله و انا الیه راجعون1395/07/26حضور شرکت پوشش گسترپاسارگاد در چهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران 1395/06/31http://pgpgeo.com/fa/News/item/ماژول ها/اخبار/96/حضور شرکت پوشش گسترپاسارگاد در چهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران 1395/06/31برگزاری همایش در جهادکشاورزی استان زنجان1395/06/15http://pgpgeo.com/fa/News/item/ماژول ها/اخبار/95/برگزاری همایش در جهادکشاورزی استان زنجان1395/06/15برگزاری همایش در جهاد کشاورزی استان همدان1395/06/15http://pgpgeo.com/fa/News/item/ماژول ها/اخبار/94/برگزاری همایش در جهاد کشاورزی استان همدان1395/06/15شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 1395/05/20http://pgpgeo.com/fa/News/item/ماژول ها/اخبار/93/شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 1395/05/20استارت نصب ورق ژئوممبرین پروژه تایباد1395/05/13http://pgpgeo.com/fa/News/item/ماژول ها/اخبار/92/استارت نصب ورق ژئوممبرین پروژه تایباد1395/05/13اتمام نصب ژئوممبرین استخر ذخیره آب کشاورزی نوق رفسنجان1395/05/13http://pgpgeo.com/fa/News/item/ماژول ها/اخبار/91/اتمام نصب ژئوممبرین استخر ذخیره آب کشاورزی نوق رفسنجان1395/05/13