عملیات نصب و اجرا عایق ژئوممبرین در مخزن ذخیره آب کشاورزی شهرستان مبارکه

عملیات نصب و اجرا عایق ژئوممبرین در مخزن ذخیره آب کشاورزی استان اصفهان، شهرستان مبارکه 
متراژ ژئوممبرنی استفاده شده: ۲۲.۰۰۰ مترمربع
نوع ورق: ژئوممبرین HDPE به ضخامت ۱.۵ میلیمتر محصول هویتکس تایوان 
کارفرما: بخش خصوصی


۱۳۹۶/۰۸/۰۸
www.pgpgeo.com
نام شرکت: