عملیات نصب و اجرا عایق ژئوممبرین در مخزن ذخیره آب کشاورزی شهرستان مبارکه عملیات نصب و اجرا عایق ژئوممبرین در مخزن ذخیره آب کشاورزی شهرستان مبارکه (تعداد بازدید : ۹۸۲۳)
عملیات نصب و اجرا عایق ژئوممبرین در مخزن ذخیره آب کشاورزی استان اصفهان، شهرستان مبارکه 
متراژ ژئوممبرنی استفاده شده: ۲۲.۰۰۰ مترمربع
نوع ورق: ژئوممبرین HDPE به ضخامت ۱.۵ میلیمتر محصول هویتکس تایوان 
کارفرما: بخش خصوصیتاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
منبع :