جرا عایق حوضچه تبخیر بهبهان جرا عایق حوضچه تبخیر بهبهان (تعداد بازدید : ۹۶۵۷)
مخزن نمک زدایی نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان واقع در استان خوزستان  می باشد . شرکت پوشش گستر پاسارگاد پیمانکار تامین و اجرا و تست عایق و ایزولاسیون این مخزن با استفاده از ورق ژئوممبرین است . که در تاریخ ۹۶/۰۴/۱۷ اجرا پروژه استارت خورده است و امید میرود که پس از ۵ روز با تست کامل تحویل بهر بردار  پروژه گردد. کارفرما اصلی پروژه: شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر  و پیمانکار: شرکت مپنا و نصب نیرو است.  

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
منبع : دفتر پوشش گستر پاسارگاد