اتمام عملیات نصب ژئوممبرین (ژئوممبران) و ژئوتکستایل پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی تابان یزد اتمام عملیات نصب ژئوممبرین (ژئوممبران) و ژئوتکستایل پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی تابان یزد  (تعداد بازدید : ۱۰۲۹۵)
نام پروژه: نیروگاه سیکل ترکیبی تابان یزد
کارفرما: شرکت انرژی گستر جم
پیمانکار: مپنا - نصب نیرو
مشاور : قدس نیرو
پیمانکار تامین و اجرا عایق حوضچه نمک زدایی: شرکت پوشش گستر پاسارگاد
نوع و میزن مصالح مصرفی: ۳۳۶۰۰ مترمربع عایق ژئوممبرین GSE آلمان به ضخامت ۱.۵ میلیمتر و ۳۴۷۰۰ مترمربع لایه ژئوتکستایل ۴۰۰ گرمی محصول ایران 
تاریخ شروع عملیات نصب : ۹۶/۰۳/۰۱  
تاریخ اتمام عملیات نصب و تست و تحویل: ۹۶/۰۳/۱۱
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱
منبع : دفتر پوشش گستر پاسارگاد