اجرا عایق مخزن نمک زدایی هفتکل اجرا عایق مخزن نمک زدایی هفتکل (تعداد بازدید : ۱۰۳۵۴)
مخزن نمک زدایی هفتکل - نفت سفید واقع در استان خوزستان بخش مسجد سلیمان می باشد . شرکت پوشش گستر پاسارگاد پیمانکار تامین و اجرا و تست عایق و ایزولاسیون این مخزن با استفاده از ورق ژئوممبرین است . که در تاریخ ۹۶/۰۱/۲۵ اجرا پروژه استارت خورد و پس از ۸ روز با تست کامل تحویل بهر بردار  پروژه گشت. کارفرما اصلی پروژه: شرکت مناطق نفت خیز جنوب و پیمانکار: شرکت توسعه انرژی خاورمیانه است. 

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
منبع : دفتر پوشش گستر پاسارگاد