ماژول ها


سال: ماه: روز:

حضور شرکت پوشش گستر پاسارگاد در چهاردمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و صنایع وابسته (مشهد) حضور شرکت پوشش گستر پاسارگاد در چهاردمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و صنایع وابسته (مشهد)
حضور شرکت پوشش گستر پاسارگاد در چهاردمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و صنایع وابسته (مشهد)
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳


نخستین دوره همایش تخصصی تثبیت شیب ها و شیروانی ها زمین لغزش و ریزش سنگ  نخستین دوره همایش تخصصی تثبیت شیب ها و شیروانی ها زمین لغزش و ریزش سنگ
نخستین دوره همایش تخصصی تثبیت شیب ها و شیروانی ها: زمین لغزش و ریزش سنگ
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱


عملیات نصب و اجرا عایق ژئوممبرین در مخزن ذخیره آب کشاورزی شهرستان مبارکه عملیات نصب و اجرا عایق ژئوممبرین در مخزن ذخیره آب کشاورزی شهرستان مبارکه
عملیات نصب و اجرا عایق ژئوممبرین در مخزن ذخیره آب کشاورزی شهرستان مبارکه
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸


اتمام عملیات نصب عایق حوضچه نمک زدایی هفت شهیدان اتمام عملیات نصب عایق حوضچه نمک زدایی هفت شهیدان
اتمام عملیات نصب عایق حوضچه نمک زدایی هفت شهیدان
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۱