کشاورزی

کشاورزی

آب بندی استخرها و مخازن ذخیره آب و اهمیت آن آب بندی استخر و مخزن ذخیره آب یکی از نکات مهمی است که روز به روز بیشتر مورد توجه مسئولان و نیزه بهره وران قرار می گیرد. در هر واحد کشاورزی، دامداری و صنعتی و یا واحدهای ذخیره آب شرب، بر حسب میزان مصرف آب آن واحد و برای تأمین آب مورد نیاز در زمان پیک مصرف، مقدار ذخیره آب اهمیت دارد. که باتوجه به اهمیت بالای آن باید برای آب بندی مخازن اقدام نمود. امروزه با افزایش روزافزون تقاضا برای آب و کمیاب و حتی نایاب شدن منابع آبی جدید، اهمیت حفاظت از منابع آب به عنوان مایه حیات جانداران بیش از پیش جلوه گر شده است و شاید آب بندی استخرها و مخازن ذخیره آب ساده ترین و عملی ترین کار ممکن باشد. آب بندی استخر و مخزن ذخیره آب با روش های جدید بررسی های نشان می دهند که روش های مرسوم استفاده از پوشش های سخت (مانند سنگ و سیمان) برای کاهش نشت از کانال های آبیاری و آب بندی مخازن و استخرها به اندازه ای که مورد انتظار بوده کارآیی نداشته و در اغلب موارد نیز مشکلات زهکشی به دلیل تلفات نشت از استخرها، مخازن و کانال های موجود باعث بروز خساراتی می شوند.

 پذیرش تکنیک های جدید ساخت در پروژه های آب بندی استخر و مخازن با استفاده از محصولات ژئوسنتتیک به پیمانکاران . بهره برداران امکان ارائه و استفاده از راه حل های مختلف را می دهد. راه حل هایی که آب بندی مطمئن تر، ماندگارتر و کم هزینه تری را سبب می شوند. بنابر این آن چه مشخص است این است که با توجه به کاهش ذخایر آبی کشور و نیز افزایش هزینه های تأمین آب و یا روش های جدید دولت برای کنترل منابع آب (نصب کنتورهای حجمی برای چاه های کشاورزی و یا وادار کردن واحدهای صنعتی به تصفیه استفاده مجدد از پساب) اهیمت حفظ و نگهداری آب نسبت به گذشته مشخص تر و بارزتر شده است. اولین قدم برای حفظ منابع آب و برنامه ریزی برای پروژه های کشاورزی، آبرسانی و یا صنعتی، توان ذخیره سازی آن است. یکی از روش های ذخیره سازی آب استفاده از مخازن (رو زمینی و یا زیرزمینی) است و روش دیگر استفاده از استخرهای روباز که خصوصاً در کشاورزی و دامداری متداول تر است. قطعاً برای آن که بتوان استفاده صحیح از این گونه ذخایر آبی کرد، باید نسبت به آب¬بندی کردن آن ها اقدام کرد. آب بندی کردن مخازن باعث کاهش قابل توجه تلفات آب و نیز کاهش هزینه های جانبی ناشی از خسارات نشت و زهکشی می شود. امروزه روش های جدید آب بندی مانند استفاده از ژئوممبران ها به عنوان محصولی جدید، با کیفیت و ماندگاری بالا به عنوان روش جایگزین آب بندی های سنتی شناخته شده است. قطعاً آشنایی پیمانکاران، مشاوران و بهره وران با پوشش ژئوممبران می¬تواند باعث کاهش هزینه¬های احداث و بهره برداری مخازن و استخرهای ذخیره آب، کاهش زمان احداث و نیز افزایش طول عمر آب¬بندی شود.