نفت و گاز

نفت و گاز

محصولات ژئوسنتتیک و صنعت نفت و گاز  
محصولات نفت و گاز طبیعی یکی از مهمترین بخش های در حال رشد در اقتصاد ایران و جهان میباشد. از یک طرف نیاز روز افزون مردم به انرژی و بالا رفتن تقاضا برای این سوخت های فسیلی، لزوم تولید آنها را افزایش می دهد، و از طرف دیگر روش های نوین شامل حفاری های افقی و شکست های هیدرولیکی پوسته های رسوبی،فرصت هایی را برای اکتشافات جدید نفت و گاز ایجاد کرده است که در جهان قبلاً به عنوان طرح های غیر اقتصادی مطرح می شد.
اخیراً این پیشرفت های سریع در بازار نفت و گاز فرصت ها و چالش های را برای صنعت ژئوسنتتیک بوجود آورده است. این چشم انداز و تولید مواد مختلف ژئوسنتتیکی با قابلیت وفق پذیری با شرایط سخت آب و هوایی و محیطی می تواند راندمان طرح های نفتی و گازی را بالا برده و گزینه مناسبی برای کاهش هزینه ها و بالا بردن کیفیت در این پروژه ها باشد.
کاربرد محصولات ژئوسنتتیک:
ژئوممبرین و دیگر محصولات ژئوسنتتیک می توانند نقش مهمی را در این صنعت داشته باشند. چهار کاربرد مهم این محصولات در زیر ارائه شده است:
• پوشش عایق اطراف چاه های نفتی (Well Pad Liner)
• پوشش محفظه های بازیافت ثانویه (Pit Liner)
• پوشش آبگیرها (آبگیر آب شیرین و آب جریان برگشتی) (Fresh Water & Flow-Back Water Pond Liner)
• پوشش ها شناور (Floating Cover)