آب و فاضلاب

آب و فاضلاب

استفاده از لایه ژئوممبرین به جای پوشش بتنی ،در ساخت و پوشش لاگون و حوضچه های پساب شهری و صنعتی از جمله حوضچه های پساب های کشتارگاه ها ،صنایع تبدیلی ،منجربه :

  • کاهش هزینه به یک سوم
  • جلوگیری از آلودگی بستر زیر پوشش
  • مقاوم در برابر واکنش های شیمیایی
  • سرعت بالای اجرا روزانه ۳۰۰۰مترمربع
  • عمر بالای ۸۰ سال
  • حذف کامل نشت و تراوش پساب

تعریف ژئوممبرین: 

ژئو ممبرین غشا نفوذ ناپذیری است که امروز در دنیا و کشور ما بطور وسیع جهت جلوگیری از نفوذ سیالات خطرناک به خاک و آسیب رساندن به محیط زیست استفاده می شود.