پرسش و پاسخ

ماژول ها

پرسش و پاسخ

پاسخ: مطابق با مندرجات مبحث سيزدهم بايستي در پايان كار احداث الكترودهاي زمين بايد مقاومت آنها را
اندازه گيري و نتيجه را در پرونده مخصوصي نگهداري نمود.
پاسخ:
در ساختمان هاي غير صنعتي مي توان از لوله هاي خرطومي استاندارد در سقف و ديوار استفاده كرد
(در كف ممنوع است) متاسفانه انواع غير استاندارد اين نوع لوله در بازار فراوان است و به علت قيمت ارزانتر
مورد استفاده قرار مي گيرد. استفاده از لوله هاي غير استاندارد خطر آتش سوزي را در پي دارد. توضيح
اينكه يكي از شرايط استاندارد بودن لوله هاي خرطومي اين است كه مستقل از يك شعله خارجي قادر به
سوختن نباشند.(خود سوز نباشند)


پرسشگر:
پرسش:*
ایمیل :*
موبایل :
کد امنیتی:*
captcha