دانلود

ماژول ها

دانلود

Loading the player ...

استخر ژئوممبرین
iconDownloadPlaySize
icon estakhr.mov Play ۴.۴۲ MB

مخازن پرتابل آلواتنک
سپر ژئوسنتتیکی
iconDownloadPlaySize
icon ecolock_folder_۲۰۱۴_EN_۱.pdf ۲.۶۵ MB

معرفی ژئوممبرین و لزوم دارا بودن استاندارد GM۱۳
iconDownloadPlaySize
icon ۱. Standards for Geomembrane.pdf ۲۴۳.۴ KB

ضخامت ژئوممبرین
iconDownloadPlaySize
icon ۳. Technical Proposal about Geomembrane Thickness.pdf ۲۰۷.۳۴ KB

روش نصب و اجراي ژئوممبرین
iconDownloadPlaySize
icon ۴. Geomembrane Installation.pdf ۶۳۴.۱۸ KB

تعریف GCL
iconDownloadPlaySize
icon ۹. GCL.pdf ۳.۰۱ MB

معرفی ژئوسل جهت تثبیت خاک
iconDownloadPlaySize
icon ۴.jpg ۱۲۸.۵۹ KB